Poistenie motorových vozidiel

Havarijné poistenie chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla při živelnej udalosti jako aj při vandalizme.

Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom, značkou alebo typom vozidla.

Základným poistením je poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie. K základnému poisteniu je možné dojednať doplnkové poistenia podľa vášho výberu.