Kasko poistenie motorových vozidiel individuálne

Havarijné poistenie chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu.

Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom, značkou alebo typom vozidla.

Poistenie možno uzavrieť individuálne na každé vozidlo zvlášť.

Pokiaľ vlastníte  5 vozidiel bez ohľadu na druh /osobné, nákladné,ťahač, náves, príves, pracovný stroj bez EČ, motocykel,…/, tak je možné toto poistenie uzavrieť ako flotilové. Podmienkou vstupu do flotilového poistenia sú vozidlá, ktoré majú spoločného držiteľa uvedeného v technickom preukaze.

Havarijné poistenie je možné dojednať so spoluúčasťou i bez spoluúčasti.

Základné riziká:

1. Havária, živel

  • víchrice,
  • krupobitia,
  • úderu blesku,
  • zosuvu pôdy,
  • lavíny,
  • pádu predmetov,
  • požiaru a výbuchu,
  • povodne a záplavy,
  • zemetrasenia.
  • stret s iným vozidlom, zvieraťom, chodcom, náraz vozidla do pevnej prekážky

2. Krádež, vandalizmus

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti. Poistná ochrana sa vzťahuje aj pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom.

Doplnkové poistenie

1. Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici.

2. Poistenie batožiny

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.

3.Lom stroja

Doplnkovým poistením  sa rozumie ochrana pre prípad poškodenia alebo zničenia vášho vozidla počas jeho činnosti ako pracovného stroja.

4. Poistenie náhradného vozidla

V poistení náhradného vozidla vám uhradíme náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

5. Poistenie čelného skla

Vzťahuje sa na poškodenie, zničenie skiel /v niektorých poisťovniach len čelného skla/.