Koordinácia všetkých potrebných opatrení pre riadnu a rýchlu likvidáciu poistných udalostí