O nás

AllRisk, s.r.o. samostatný finančný agent poskytuje komplexné služby na základe právoplatného rozhodnutia NBS udeleného pod č. ODT-3524/2014-2 zo dňa 07.05.2014 v  sektore:

  • poistenie a zaistenie

 

Súčasne máme uzavreté poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovaní poistenia a finančných služieb s platnosťou na území členských štátov.

Výška poistného plnenia pre sektor poistenia a zaistenia je poistná suma  1.380.300,- € na jednu poistnú udalosť a maximálne 1,924.560,- € s úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.

Uvedená poistná zmluva pre profesijnú zodpovednosť je uzatvorená v GENERALI Poisťovni, a.s.,

Úlohou a súčasne aj cieľom našej spoločnosti je byť Vaším nestranným poradcom pri výbere vhodného druhu finančných služieb . Objektívne a odborne posúdiť kvalitu už existujúcich zmlúv, upozorniť Vás na ich prípadné slabé stránky a pomôcť Vám ušiť poistenie  ako sa hovorí „na mieru“ . Súčasne tým získate istotu, že za peniaze, ktoré platíte poisťovniam budete mať kvalitné poistné služby.

Disponujeme odborníkmi z oblasti poisťovníctva , ktorí trvale sledujú zmeny a vývoj poistných produktov na trhu, kvalitu a serióznosť jednotlivých poisťovní .

Využitím našich skúseností a poznatkov teda získate odborne zdatných a kvalifikovaných spolupracovníkov, budete môcť pravidelne porovnávať ponuky od viacerých poisťovní  čím Vám odpadnú problémy s personálnym zabezpečením tejto agendy.

Nemalou výhodou pre Vás bude naša asistencia v procese likvidácie poistných udalostí a obhajovanie Vašich záujmov pri komunikácii s príslušnou poisťovacou spoločnosťou.