Poistenie budov

Poistenie budov sa vzťahuje na nasledujúci majetok – rodinný dom, byt, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a vedľajšie stavby a to aj prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

 

Uvedené poistenie sa vzťahuje na uvedené riziká poistenia:

  • Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného,zariadenia a pád lietadla
  • Krádež, lúpež
  • Vandalizmus po vlámaní
  • Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky
  • Pád predmetov, náraz vozidla
  • Vandalizmus, rázová vlna, dym a prepätie