Poistenie domácnosti a poistenie budovy

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. Teraz poistenie obsahuje aj krytie škody na majetku spôsobené skratom elektromotora v spotrebičoch.

 

Uvedené poistenie sa vzťahuje na uvedené riziká poistenia:

  • Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla
  • Krádež, lúpež
  • Vandalizmus po vlámaní
  • Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky
  • Pád predmetov, náraz vozidla
  • Vandalizmus, rázová vlna, dym, prepätie a atmosferické zrážky