Poistenie EuroGap

Táto doba si vyžiadala od predajcov automobilov, ale aj sprostredkovateľov  poistenia klásť významný dôraz na predaj doplnkových produktov  a maximalizovať  tým príjmy tam, kde sa náklady už nedajú znížiť.

 

EuroGAP   – 100% krytie teraz už aj na 4 roky

 

Pri kúpe nového alebo ojazdeného automobilu sa často obávame krádeže alebo jeho zničenia pri autonehode, požiari alebo živelnej pohrome. Taktiež často platí, že v prvých troch rokoch klesne trhová hodnota vozidla tak, že i najlepšie poistenie Vám poskytne poistné plnenie niekedy len vo výške polovice kúpnej ceny vozidla.

 

S naším produktom EuroGAP sa ale všetky tieto starosti jednoducho rozplynú a Vy si budete môcť užívať jazdu svojim vozidlom v pokoji a pohode.

 

Produkt EuroGAP Vás ochráni v prvých rokoch po kúpe Vášho vozidla, ked je jeho amortizácia najrýchlejšia. Zároveň Vám poskytuje vysokú mieru finančnej istoty v dobe, v ktorej dochádza k veľkému počtu krádeží a nehôd.

 

EuroGAP   – 100% krytie teraz už aj na 4 roky