Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Cestovné poistenie dodá vašej dovolenke alebo pracovnej ceste pokoj a istotu. Zároveň vás ochráni pred prípadnými finančnými ťažkosťami spôsobenými vysokými nákladmi v cudzine.

Základ cestovného poistenia tvorí poistenie liečebných nákladov na lekárske ošetrenie, pobyt v nemocnici, lieky predpísané lekárom, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a repatriáciu.

K uvedenému poisteniu je možné si pripoistiť:

  • úraz
  • zodpovednost za škodu
  • batožiny pre prípad poškodenia alebo krádeže
  • pripoistenie kamery
  • meškanie odletu
  • storno zájazdu