Poistenie plavidiel

Pre všetkých majiteľov malých plavidiel používaných na rekreačné účely ako napr. plachetníc, motorových člnov, jácht, gumených člnov atď. sme pripravili poistenie, ktoré kryje škody súviasiace tak s haváriou plavidla, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú takýmto plavidlom.

 

Výhody poistenia:

  • poistnú ochranu vám poskytuje počas celého roka alebo počas prevádzky plavidla
  • poisťovňa vystaví pre Vás Modrú kartu ako doklad spoľahlivosti a kvality