Poistenie zariadení a zásob

Stalo sa vám v minulosti, že vaša firma bola cez noc vykradnutá a páchatelia si „odniesli“ všetky počítače? Vaše zásoby v sklade sa „kúpali“ vo vode po tom, čo v sklade prasklo vodovodné potrubie? Potom práve pre vás slúži poistenie zariadení a zásob, ktoré vám poskytne dostatočnú finančnú istotu proti takýmto škodám.

Akékoľvek vaše zariadenia ako počítače, nábytok, rôzne typy strojov, ďalej všetky druhy zásob od surovín, cez polotovary a nedokončenú výrobu až po hotové výrobky na pultoch v predajniach.

 

Základné riziká požiar, výbuch, úder blesku a pád lietadiel môžete ľubovoľne rozšíriť o ďalšie riziká:

  • víchrica
  • krupobitie
  • povodeň a záplava,
  • ostatný živel – zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla, dym, zadymenie, nadzvuková vlna, pád stromov, stožiarov a iných predmetov
  • voda z vodovodných zariadení
  • odcudzenie s prekonaním prekážky
  • vandalizmus

 

Pripoistenie:

  • náklady na obnovenie dát na nosičoch dát
  • poistenie zásob uložených v chladiacich alebo mraziacich boxoch