Povinné zmluvné poistenie – flotily

Ak podnikáte a máte vo vašej firme  5 a viac vozidiel, riziká spojené s prevádzkovaním vozového parku pokrýva  flotilové povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Poistenie zabezpečí komplexnú ochranu vášho vozového parku so zachovaním flexibility pri zaraďovaní a vyraďovaní vozidiel z poistenia podľa vašich aktuálnych potrieb.

Môžete si zvoliť rozsah poistného krytia pre jednotlivé vozidlá flotily či výšku limitu poistného plnenia pri povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.