Povinné zmluvné poistenie (zákonné)

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP ) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

 

PZP sa vzťahuje na:

  • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • ušlý zisk,
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.

 

PZP kryje do výšky:

  • 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
  • 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 2 mil. EUR na jednu poistnú udalosť

 

Formulár správa o nehode na stiahnutie PDF