Produkty

Poistenie majetku

Poistenie budov

Ponúkame Vám na výber zo širokej škály rizík, ktoré môžu ohroziť Vašu nehnuteľnosť. Výberom rizík si sami zvolíte poistenie na mieru a tým zvolíte správnu výšku poistného.Budovy a haly slúžiace pre priemysel, administratívne budovy, obchodné domy, rodinné domy, garážové domy a rôzne iné stavby.

Poistenie skla

Predovšetkým si môžete poistiť akékoľvek okenné a dverné sklo, výklady alebo presklené alebo sklobetónové steny, ktoré máte vo svojich priestoroch. Spolu so samotným sklo si môžete poistiť aj:

  • neónové a svetelné nápisy či reklamy
  • zrkadlové a polozrkadlové sklo
  • ozdobné nápisy, maľby alebo lepty
  • bezpečnostné fólie alebo nalepené snímače rozbitia skla

Poistenie zariadení a zásob

Akékoľvek vaše zariadenia ako počítače, nábytok, rôzne typy strojov, ďalej všetky druhy zásob od surovín, cez polotovary a nedokončenú výrobu až po hotové výrobky na pultoch v predajniach.

Poistenie strojov a technologických zariadení

Poistenie strojov a elektroniky vám zabezpečí spoľahlivú poistnú ochranu v prípade poškodenia stroja konštrukčným nedostatkom či zlyhaním ľudského faktora. Zastavenie chodu stroja môže mať negatívny dopad na prevádzku podniku. Poistenie technických rizík vám umožní vykonanie opravy a obnovenie plynulosti výroby v čo najkratšom čase.

Poistenie prerušenia prevádzky

Toto poistenie vám pokryje fixné náklady a ušlý zisk v prípade poistnej udalosti. Po akejkoľvek živelnej udalosti sa podnik musí čo najrýchlejšie vysporiadať s majetkovou škodou a obnoviť poškodené budovy, zariadenia a zásoby, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti. Škoda na majetku má často za následok obmedzenie alebo úplné zastavenie prevádzky podniku, ktoré môže spôsobiť pokles, prípadne stratu zisku a neschopnosť splácať finančné záväzky. Z majetkového poistenia získa podnik finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, nahradenie alebo opravu napr. budov, strojov a na nákup zásob. Z poistenia prerušenia prevádzky (známe aj ako somážne poistenie) získa podnik finančnú hotovosť na pokrytie fixných nákladov a ušlého zisku.

Stavebno-montážne poistenie

Poistenie stavebných a montážnych prác vám zabezpečí poistné krytie proti rizikám poškodenia majetku v čase výstavby alebo montáže diela spôsobené náhodnou živelnou udalosťou, chybnou prácou alebo chybným materiálom.

Poistenie majetku občanov

Poistenie zodpovednosti

Poistenie motorových vozidiel

Kasko poistenie motorových vozidiel:

Povinné zmluvné poistenie(zákonné)

Cestovné poistenie

Poistenie zásielok

Špeciálne poistenie

Životné a úrazové poistenie