Služby

AllRisk,s.r.o., Vám poskytne služby v nasledujúcom rozsahu:

  • Prehodnotenie a správa všetkých poistných zmlúv
  • Identifikácia poistných potrieb klienta
  • Analýza poistných rizík
  • Zabezpečenie ponuky od adekvátneho počtu poisťovní na čo najlepšie pokrytie poistných požiadaviek
  • Odporúčanie klientovi na výber optimálneho riešenia poistného krytia
  • Zabezpečenie podpísania poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou
  • Koordinácia všetkých potrebných opatrení pre riadnu a rýchlu likvidáciu poistných udalostí
  • Poskytovanie poradenstva v oblasti poistenia. Služby a celý poisťovací servis Vám bude AllRisk,s.r.o. poskytovať bezplatne!